Rating
Game Epic Conquest 2 mod được xây dựng dựa theo bối cảnh vào thời kỳ tối tăm của thế giới. Quái vật hoành hành khắp mọi nơi. Chúng là nguyên nhân làm cho con người cảm thấy nguy hiểm và lo lắng. Nhiệm vụ của bạn là phải tiêu diệt hết bọn chúng.

Với phiên bản mod không giới hạn thời gian hồi chiêu các bạn có thể dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ.

[infoapk]

GAMEPLAY

[download]

THÔNG TIN BẢN MOD